Partneři Asociace

Svaz průmyslu a dopravy ČR (www.spcr.cz)

Je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Jedná se o největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů. Hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích.

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Glass Alliance Europe (www.glassallianceeurope.eu)

Glass Alliance Europe je evropské sdružení sklářského průmyslu. Jeho jedinečnou schopností je shromáždit všechna sklářská odvětví s cílem řešení společných problémů. Skládá se z 19 národních asociací a zastupuje všechny hlavní obory sklářského průmyslu.

Evropský sklářský průmysl si je vědom velké přidané hodnoty svých výrobků a proto se spojil právě v rámci Glass Alliance Europe s cílem zdůraznit význam sklářského průmyslu v celé Evropě a podpořit ekonomické a politické prostředí, aby evropský sklářský průmysl nadále vzkvétal a poskytoval Evropě inovativní, stylový a udržitelný materiál, který je přítomen v každém aspektu našeho každodenního života.

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR je členem Glass Alliance Europe.

Glass Alliance Europe

Česká sklářská společnost (www.czech-glass-society.cz)

Je dobrovolná odborná organizace, která sdružuje individuální a kolektivní členy sklářských oborů, bižuterie a oborů příbuzných, včetně jejich dodavatelů. Rozvíjí tvůrčí aktivity, schopnosti a znalosti svých členů. Vyvíjí činnost na poli sklářské vědy, výzkumu, techniky, technologie, péče o životní prostředí, sklářské historie, umění, sklářského školství a v dalších směrech.

Česká sklářská společnost je členem Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

Česká sklářská společnost

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo