Pokračujte ve studiu sklářských a keramických oborů- je z čeho vybírat!
Pokračujte ve studiu sklářských a keramických oborů- je z čeho vybírat!

Uvažujete kam po maturitě? Stále ještě nemáte jasno, na jakou vyšší odbornou nebo vysokou školu podat přihlášku? 

Brzy budete končit studium na střední škole nebo si jen potřebujete doplnit vědomosti? Rozšiřte si obzory a pokračujte ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole! Sklářských a keramických oborů je mnoho a tak je z čeho vybírat!

Sklářský a keramický průmysl je tradičním odvětvím zpracovatelského průmyslu České republiky a existuje zde mnoho firem reprezentujících toto odvětví. Poptávka po nových odbornících je vysoká a vzdělávací systém v ČR nabízí komplexní soustavu výuky ve sklářském a keramickém odvětví, a to od středních škol, přes vyšší odborné až po vysoké školy a univerzity.
 
Vybírat můžete z mnoha atraktivních oborů, neboť školní vzdělávací programy umožňují vzdělávat studenty od technického zaměření až po umělecké a designové zaměření. Školy, na kterých se tyto obory vyučují, se nacházejí většinou v oblasti velkých skláren, sklářských firem, či firem z oboru keramické výroby a často tyto firmy se školami přímo spolupracují.

Své vědomosti si můžete rozšiřovat například na Strojní fakultě Technické univerzity v Liberci. Katedra sklářských strojů a robotiky zde zajišťuje výuku zaměřenou na "Sklářské stroje a robotika". Katedra má úzké zaměření na sklářský průmysl, což umožňuje výraznou specializaci a zároveň se věnuje široké aplikaci automatizace a robotizace v průmyslu. Může tak svým studentům nabídnout maximum uplatnění v průmyslové praxi a svým partnerům z průmyslové i výzkumné sféry širokou škálu řešení jejich požadavků a zadání.  Aktivně spolupracuje s významnými podniky sklářského průmyslu. Více podrobností naleznete na webových stránkách školy.

Získat vysokoškolský titul můžete rovněž na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Na fakultě Umění a designu se zde vyučuje studijní obor Design keramiky. Ateliér Design keramiky nabízí studentům možnost dotknout se materiálu. Inspirovat se řemeslem. Pochopit klasické techniky (kresba, modelace). Osvojit si digitální 2D i 3D technologie a funkční metody designu. Naučit se komunikovat s výrobci, producenty, kurátory i galeriemi. Ateliér si klade za cíl připravit samostatně uvažující osobnosti, schopné vstřebávat okolní podněty jako nekonečný inspirační zdroj a vnímat široké spektrum sociální, konceptuální, výrazové a funkční roviny užitého umění a designu. Více podrobností naleznete na webových stránkách školy

Láká Vás studium na prestižní Vysoké škole chemicko-technologické v Praze? Ústav skla a keramiky nabízí mnoho zajímavých oborů, ať už v bakalářském, magisterském, či doktorském programu. Ústav skla a keramiky má více než stoletou tradici ve výchově mladých odborníků v oblasti přípravy a výroby skla, keramiky, biomateriálů, žárovzdorných materiálů a anorganických pojiv. Kromě pedagogické činnosti vykonává také vlastní vědecko-výzkumnou činnost. Ústav dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s dalšími českými a zahraničními univerzitami, výzkumnými institucemi či průmyslovými partnery. Více podrobností naleznete na webových stránkách školy

Další možností je například Vyšší odborná škola ve Světlé nad Sázavou. Vyšší odborné studium je zde tříleté. Cílem je připravit flexibilní a adaptabilní pracovníky seznámené s profesní problematikou odvětví tak, aby mohli vykonávat odpovídající řídící, kontrolní, ekonomické, obchodní a administrativní činnosti, kteří se budou vyznačovat přiměřenou úrovní znalostí z odvětví a oboru. VOŠ je zakončeno absolutoriem, absolvent má právo uvádět za jménem titul DiS. Více podrobností naleznete na webových stránkách školy.

Další možnost kde se vzdělávat nabízí Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru. Jedná se o jedinečnou vzdělávací instituci s celorepublikovou působností a dlouholetou tradicí, která nabízí kompletní vzdělávání od učebních oborů až po vyšší odbornou školu v rámci jedné školy. Absolventi sklářské školy díky svému širšímu výtvarnému zaměření a obecnému rozhledu získávají uplatnění nejen ve sklářských oborech, ale především v malých sklářských firmách, sklářských ateliérech a reklamních agenturách. Na Vyšší odborné škole sklářské zde můžete studovat 3letý studijní obor s názvem Tvorba uměleckého skla. Tento obor je zakončený absolutoriem a získáním titulu Diplomovaný specialista, DiS. Více podrobností naleznete na webových stránkách školy.

Pokud jste se dočetli až sem, znamená to, že jste na správné cestě ke své úspěšné budoucnosti!

Přehled všech vyšších odborných a vysokých sklářských a keramických škol naleznete zde

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo