Knihy
Chlazení skla

Chlazení skla

Kniha pojednává o teorii i praxi chlazení skla a kontrole napětí ve skle, o chladicích pecích a jejich provozu. Stručně jsou popsány metody k určování základních veličin potřebných k výpočtům chladicích postupů; doplněny jsou hodnotami těchto veličin pro nejběžnější typy skel.

Více...

Historie sklářské výroby v českých zemích, I. díl

Historie sklářské výroby v českých zemích, I. díl

První díl publikace Historie sklářské výroby v českých zemích je součástí mimořádného projektu - prvního souhrnného zpracování historie sklářství u nás nejen z pohledu historického a uměleckohistorického, ale také z hlediska technologie materiálů. Je výsledkem spolupráce předních odborníků z řad archeologů, historiků, historiků umění a technologů výroby skla.

Více...

Nová louka – Kristiánov: Historie a současnost sklářských osad

Nová louka – Kristiánov: Historie a současnost sklářských osad

Někdejší sklářské osady Nová Louka a Kristiánov patří již více než 150 let k nejnavštěvovanějším místům Jizerských hor. Kniha přináší informace o dávné sklářské historii, spojené hlavně se jmény huťmistrů z rodu Riedelů a o expozici Muzea skla a bižuterie na Kristiánově Liščí boudě a všeobecně o dějinách uvedených obcí.

Více...

Oděv a jeho doplněk. Mezinárodní trienále Jablonec 2008

Oděv a jeho doplněk. Mezinárodní trienále Jablonec 2008

Publikace vznikla k mezinárodní výstavě oděvu a doplňku, která se skládala ze tří částí: jednou byl historický vývoj bižuterie, na druhé části spolupracovali renomovaní textilní výtvarníci s bižuterními firmami a třetí zahrnovala práce studentů oděvních a bižuterních, popř. šperkařských škol.

Více...

Příběh o perličce

Příběh o perličce

Unikátní obrázková publikace, jejíž název přesně charakterizuje zvolené a popisované téma prapůvodu a následného vývoje výroby skleněných korálků, je velmi erudovaně a zároveň poutavě napsaným historickým příběhem, který zaznamenává důležité mezníky, které dovedly výrobu těchto křehkých skleněných skvostů až do středu Evropy, kde se usídlila v Jizerských horách na severu Čech.

Více...

Sklářské názvosloví aneb co je co ve sklářství

Sklářské názvosloví aneb co je co ve sklářství

Kniha je výkladovým slovníkem sklářského názvosloví. U každého názvu je uveden jeho výklad, případně etymologie, u většiny i německý, anglický a francouzský ekvivalent, i používaný slangový výraz. Kniha je rozdělena podle výrobních oborů. Text je doplněn kapitolou o historii českého sklářského názvosloví.

Více...

Sklářské suroviny

Sklářské suroviny

Kniha je zpracována jako přehledná příručka pro celé sklářství, proto zahrnuje i oblasti, které se surovinami úzce souvisí - technologii kmenáren, návrhy složené skel, krátce pojednává o volbě čeřiv, o praxi barvení a odbarvování a o urychlovačích. Je určena především pro technology v provozu, pro praktické využití.

Více...

Skleněné vánoční ozdoby. Minulost, přítomnost, vize

Skleněné vánoční ozdoby. Minulost, přítomnost, vize

Tato kniha představuje skleněné vánoční ozdoby ze srdce Evropy jako životaschopný obor s velmi zajímavou výrobní tradicí. Proto její podtitul zní „minulost, současnost, vize“. Mnohé informace jsou zde publikovány poprvé, jiné v nových souvislostech, samozřejmostí je početná obrazová dokumentace. Součástí publikace jsou texty např. o počátcích zdobení vánočního stromku, nechybí ani typologie ozdob či základní informace o výrobních a dekoračních postupech.

Více...

Vady skla

Vady skla

Podnět k vytvoření knihy "Vady skla" vyšel z České sklářské společnosti. Cílem bylo doplnění určité mezery v české odborné literatuře o tématiku, která nepřestala být aktuální od samého počátku výroby skla. Přes výrazný pokrok ve všech úsecích výroby - od čistějších a ve vlastnostech stabilnějších surovin, přes vývoj nových technologií tavení, čeření a zpracování skloviny, provázený progresivní konstrukcí pecních agregátů až k vývoji odolnějších žárovzdorných materiálů - zůstávají vady neodlučitelnou součástí skla.

Více...

Zázračné prameny. Lázeňské a upomínkové sklo

Zázračné prameny. Lázeňské a upomínkové sklo

Tato publikace představuje to nejlepší a nejzajímavější z unikátního sbírkového fondu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou – od luxusních rytých pohárů po laciné upomínkové skleničky z pouti, od kvalitně provedených lázeňských pohárků po obyčejná pítka. Její součástí jsou též aktuální díla pěti sklářských výtvarníků Ivany Houserové, Evy Vlčkové, Barbory Křivské, Martina Hlubučka, Bohumila Eliáše ml. a studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě, kteří se po svém zhostili tématu „zázračné prameny“.

Více...

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo