Plejády skla 1946 - 2019
Plejády skla 1946 - 2019

Období: 4.04.2019 - 31.12.2019 Místo: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Dlouhodobá výstava představí část světově proslulé sbírky skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze druhé poloviny 20. a začátku 21. století, tzv. autorské sklo. 

Nechybějí práce Jana Kotíka, Ladislava Olivy, manželů Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, manželů Roubíčkových, Františka Víznera, Václava Ciglera, Jiřího Šuhájka, Jiřího Harcuby, Kryštofa Trubáčka, Jaroslava Róny a mnoha dalších. Výstava dokládá, jak a čím čeští autoři iniciovali vývoj autorského skla ve světě.

Výběr klíčových děl z různých desetiletí doprovázejí jej vysvětlující chronologické texty včetně výroků slavných představitelů sklářské scény. Expozice návštěvníkům názorně přibližuje, čím a v jaké době tyto exkluzivní práce iniciovaly vývoj autorského skla ve světě. Všechna díla, jež budou moci návštěvníci obdivovat, vznikla mnohdy před desítkami let, ale nestárnou, jsou stále esteticky současná, nápaditá v koncepci, objevná v použité technologii i provedení.

 

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo