Keep in Touch
Keep in Touch

Období: 5.9.2018 - 20.9.2018 Místo: Dubí

Keep in Touch je mezinárodní porcelánové sympozium, již tradičně organizované pro studenty z českých i zahraničních škol, designéry a umělce do 35 let. Pořadatelem sympozia je Fakulta Umění a Designu UJEP Ústí nad Labem. 

Akce se odehraje v Experimentálním keramickém studiu ateliéru Design Keramiky FUD UJEP v Dubí.

Projekt je zaštítěn Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze, partnerem projektu je Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR., město Dubí a společnost Český porcelán Dubí a.s.

Tématem letošního ročníku je "Please, leave a message..." Ústředním materiálem je porcelán. 

Program má také edukační část pro veřejnost, a to v podobě Workshop víkendu, který bude letos opravdu pestrý.

Mezi hosty budou patřit profesor Satoshi Nishikawa (Japonsko), Jean-Pierre Viot a Haguiko (Paříž), profesor Hubert Kittel (Německo) a Ann Van Hoye (Belgie).

Z českých osobností povede lektorskou přednášku Milan Hlaveš z UPM a Jitka Bažantová z Muzea v Teplicích.

Přednášky a workshopy se konají od čtvrtka 7. 9. 2018 do neděle 9. 9. 2018.

Smyslem akce je vedle setkání a debat také snaha rozšířit povědomí o oboru, inspirovat mladší generaci a probudit zájem o studium.

Letos bylo vybráno 12 projektů studentů z Japonska, Číny, Lotyšska, Německa a Čech, které budu k vidění na závěrečné vernisáži, která se koná 20.9. v Domě porcelánu s modrou krví v Dubí.

 

 

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo