15. Mezinárodní konference sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích
15. Mezinárodní konference sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích

Období: 13. září 2018 - 13. září 2018 Místo: Liberec

V letošním roce již patnáctá mezinárodní konference „Sklářské stroje“ naváže na tradici těchto konferencí, které se konají jednou za tři roky v Liberci. Konference bude, stejně jako v minulých ročnících, rozšířena o seminář „Kovy ve sklářských technologiích“, který navazuje na tradiční stejnojmenné konference. Na obě události si Vás zve Česká sklářská společnost a Katedra sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci.

Odborný program konference je vcelku široký a zahrnuje tyto oblasti:

  • Sklářské tvarovací stroje, konstrukce výrobních a zpracovatelských sklářských strojů
  • Robotizovaná a automatická manipulace ve sklářské výrobě
  • Aplikace moderních prvků, pohonů a nových materiálů v konstrukci sklářských strojů
  • Optimalizace konstrukce a automatická výroba sklářských forem
  • Počítačové modelování ve sklářské výrobě, monitoring a kontrola jakosti
  • Prvky konceptu Průmysl 4.0 pro sklářský průmysl
  • Nové a stávající aplikace kovových materiálů ve sklářském průmyslu
  • Kovové povrchové vrstvy
  • Korozní odolnost kovových materiálů ve sklovinách a pecních atmosférách
  • Výroba kovových částí pro sklářský průmysl

Stále je otevřená možnost pro aktivní prezentaci výsledků formou odborné přednášky nebo firemní prezentace. Uvítáme kvalitní příspěvky, které se budou týkat širšího okruhu odborného zaměření konference a semináře.

Neformální setkání účastníků konference proběhne večer 13. 9. 2018 v Radničním sklípku v centru Liberce formou rautu.

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Simultánní překlad pro zahraniční účastníky bude formou náslechu z češtiny do angličtiny.

Důležité termíny

Termín pro odeslání rozšířeného abstraktu

31. 7. 2018

Potvrzení o akceptování příspěvku 

10. 8. 2018

Termín pro přihlášení na konferenci a pro včasné uhrazení poplatku

31. 8. 2018

Konference

13. 9. 2018

Další informace a možnost registrace je na stránkách konference: http://www.ksr.tul.cz/konference

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo