O skle

Co je sklo?

S výrobky ze skla se denně setkáváme a používáme je. Sklo má pro svoje široké použití, vlastnosti a možnosti zpracování nenahraditelnou úlohu v našem životě.

Sklo bylo objeveno kolem roku 3 000 př. n. l. v Egyptě. Zpočátku bylo velmi nečisté a bylo používané na výrobu ozdob (tyčinky, kuličky). Skutečné předměty ze skla vznikaly v této oblasti až v době 1600 př.n.l. Ze Středního a Blízkého východu se znalost výroby skla postupně rozšířila do Evropy. V době římské zažilo sklářství ohromný rozkvět. Z Apeninského poloostrova, Egypta a pobřeží dnešní Sýrie se výroba skla rozšířila do dalších částí římské říše - Galie, Germánie a Hispánie. Po zániku antického Říma přežívala výroba skla v Evropě v omezeném rozsahu. Teprve ve 13. století přineslo evropskému sklářství nový rozmach.

Sklo je tuhý roztok kovových oxidů v oxidu křemičitém. Při chladnutí zabrání velká viskozita skloviny pohybu molekul, a tím i krystalizaci křemičitých sloučenin. Vznikne průhledné sklo.

Proč používat výrobky ze skla?

Sklo jako surovina pro výrobu je velmi zajímavý materiál. Roztavené sklo je tekuté a může být proto formováno do téměř jakéhokoliv tvaru. Sklo má vynikající vlastnosti:

  • mechanické, je pevné, tvrdé a odolné proti poškrábání a odření
  • chemické, je odolné vůči korozi a prakticky inertní
  • optické, může odrážet, ohýbat, přenášet a pohlcovat světlo a jeho čirost je dostačující pro využití ve výrobě brýlí, mikroskopů, v astronomii, telekomunikacích a elektronice
  • tepelné, je odolné proti teplotnímu šoku a špatný vodič tepla, schopný odolávat náhlým změnám teploty stejně tak, jako extrémnímu teplu a zimě. Je to jediný průhledný materiál, který nehoří ani při úniku jedovatých plynů, kdy je namáháno teplem
  • elektrické, je špatný vodič, ale je dobrým materiálem pro elektrickou izolaci

Kdybychom opomenuli výše jmenované vlastnosti, upoutává sklo svoji estetičností.

 

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo