Jak se keramika vyrábí?

Základy keramické technologie je vhodná surovina. U většiny výrobků jsou suroviny přírodní, které se těží převážně povrchovým způsobem. Většinou to jsou suroviny plastické - jílovité (jíly, kaolin, bentonit) a zrnité. Jako ostřivo, případně tavivo se užívají písky, vápence, živce, křemence, jílovce atd. a mleté střepy z keramických výrobků.

Základem přípravy keramických směsí je rozdružení (rozemletí, rozplavení apod.) výchozích složek na požadovanou velikost částic a jejich následná co nejdokonalejší homogenizace.

Náročnost těchto procesů je možné posoudit podle maximální velikosti zrna složek směsi požadované pro jednotlivé druhy keramiky.

  • Velikost maximálních zrn v různých druzích keramických materiálů
  • Velikost maximálních zrn v různých druzích keramických materiálů
     

Poznámka: * obsah částic větších než je uvedená velikost maximálního zrna. Poslední tři druhy výrobků se zcela, případně zčásti vyrábějí ze surovin vyráběných ve specializovaných závodech.


Keramické výrobky se dělí do řady skupin. Hlavní třídění je podle účelu a použití:

  • Cihlářské výrobky (zdící materiály)

Do této skupiny výrobků patří zdící materiály a střešní krytiny. Natěžené jíly a hlíny se drtí, melou a homogenizují. Do hmoty se mohou přidávat korekční suroviny, případně materiály, které v průběhu výpalu vyhoří a tím se zlepšují tepelně izolační vlastnosti. Homogenizovaná hmota se protlačuje šnekovým lisem a příslušné vytvořené polotovary se suší. Po vysušení se polotovary ukládají na pecní vozy a vypalují v tunelové peci. Následně se třídí, balí a ukládají k expedici. Keramická střešní krytina se lisuje z polotovarů vyrobených šnekovým lisem. Suší se a vypaluje v pouzdrech. Na povrch krytiny je možno nanášet glazuru nebo engobu.

  • Žárovzdorné výrobky

Spektrum žáromateriálů je široké. Používají se jako vyzdívky průmyslových pecí a agregátů. Liší se podle výše teploty v peci a podle druhu výroby. Dále pro domácí tepelné spotřebiče - kamna, krby atd. Nejrozšířenější je výroba z rozemletých surovin tvarováním do forem. Po vysušení následuje výpal, balení a expedice. Materiály pro specializovaná použití se vyrábějí např. litím apod. Rozšiřuje se výroby "netvarových" žáromateriálů, které se na místo stavby dodávají v sypké formě a po vytvarování např. v nově budované peci, se vypálí.

  • Hrubá kamenina (tzv. obyčejná)

Do této skupiny patří kanalizační kamenina, komínové vložky a tvarovky, hospodářská (zemědělská) kamenina, chemická kamenina.

Kanalizační kamenina slouží k odvádění odpadních vod, splašků a technických kapalin. Komínové vložky a tvarovky slouží jako kouřovody v konstrukci komínů. Hospodářská kamenina jsou převážně žlaby a koryta pro hospodářské zvířectvo. Zahradní kameninová keramika je mrazuvzdorná ručně formovaná a slouží převážně pro pěstování květin. Chemická kamenina jsou např. různé aparatury, reakční přístroje, nádoby a jejich součásti, kvasné a transportní nádoby, míchadla, výlevky, různé vystýlky, obklady apod.

Válcové tvary se vyrábějí protlačováním na šnekovém lisu. Potom se suší a vypalují. Tvary ostatní další se formují z vlhké hmoty zejména do sádrových forem. I zde následuje sušení a výpal. Většina výrobků patřících do této skupiny se glazuje.

  • Jemná kamenina

Do skupiny výrobků z jemné kameniny patří hutné a mrazuvzdorné slinuté dlaždice, schodnice, obklady, okenní parapety, fasádní pásky, obrubníky a také vysoce slinuté dlaždice. Tyto výrobky se vyrábějí lisováním. Velké procento dlaždic atd. se glazuje.

Dále to jsou kameninové nádoby a další výrobky užitkové a dekorační. Vyrábějí se litím, točením a vytáčením.
Samostatnou skupinou je sanitární keramika. Vyrábí se litím do sádrových forem. Nádoby a sanitární keramika se glazují.

  • Keramické obkladové prvky

Do této skupiny patří kromě výše uvedených hutných a slinutých dlaždic keramické obkládačky. Slouží pro obklady interiérů staveb. Vyrábějí se lisováním ze speciální hmoty, která je po výpalu pórovitá. Proto se také nazývají pórovina. Pórovinové obklady se glazují.

  • Porcelán

Porcelán se může dělit na užitkový a figurální. Připravená hmota se odlévá do sádrových forem. Po sušení se vypaluje. Vypálený polotovar (tzv. přežah) se glazuje.

Další druh porcelánu je porcelán technický a technická keramika. Většina výrobků se vyrábí odléváním.

Samostatnou skupinou je elektroporcelán. Některé výrobky mají největší rozměr jednotky metrů. Vyrábějí se soustružením. Elektroporcelán se glazuje.

Glazované keramické výrobky (zejména užitková keramika a užitkový porcelán) se mohou zdobit keramickými barvami, případně dalšími způsoby.

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo