Ohlédnutí za 15. konferencí sklářské stroje a seminářem kovy ve sklářských technologií
Ohlédnutí za 15. konferencí sklářské stroje a seminářem kovy ve sklářských technologií

Konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích se konají pravidelně po třech letech. Tuto tradiční konferenci a seminář pořádala Česká sklářská společnost spolu s Katedrou sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci.

Letos se konala konference se seminářem ve čtvrtek 13. září 2018, opět na půdě Technické univerzity v Liberci.

Setkávání lidí v reálném životě se v době internetu, mobilních telefonů a dalších moderních komunikačních prostředků může zdát mnohdy nepotřebné. Zavolat, poslat e-mail, najít relevantní informaci na internetu je dnes velmi rychlé a možné skoro odkudkoliv. Potkávání se s kolegy na reálné konferenci se pak jeví jako zbytečné, ale jak se ukazuje, je mnohem přínosnější a produktivnější než by se dalo čekat. Tok myšlenek při diskuzích je díky mnoha názorům a informacím často veden jiným směrem a nezřídka se objeví jiný pohled na již dávno nedořešený problém. Při sledování přednášek, které nesouvisí přímo s naším zaměřením, se často objeví spojnice s naší tématikou, protože fyzika je jen jedna. Obtížně se setkáte s lidmi z oboru, kteří vyrábí jiný sortiment výrobků, ale řešení našich problému můžeme najít i u nich. A velmi obtížně se ve virtuálním světě sdílí chuť bagety, koláče nebo kávy. To ovšem na konferenci a semináři se sdílí snadno. Mnohem lépe se sdílí informace při osobním kontaktu. Proto jsou reálné konference a semináře potřeba.

Proč sklářské stroje a kovy ve sklářských technologiích? Bez automatizace, moderních strojů a nových materiálů je dnes výroba nemyslitelná. 96 až 98 % objemu vyrobeného skla v České republice je vyráběno na automatických linkách. V EU je poměr podobný. Logické je používání i nových materiálů včetně kovů.

Doba jde dál a je nutné myslet na současnost i budoucnost. Z mnoha stran jsou slyšet pojmy 4. průmyslová revoluce, Průmysl 4.0, Internet věcí, umělá inteligence, 3D tisk, konfokální snímače, intermetalika a další. Tyto pojmy nás budou ve sklářském průmyslu provázet čím dál častěji.

Cílem konference a semináře bylo ukázat současný stav poznání, strojů, technologií a naznačit trendy vývoje. Neméně důležitá byla i výměna zkušeností a poznatků mezi účastníky konference, která probíhala také na neformálním setkání v Radničním sklípku v prostorách budovy radnice města Liberce.

Konference a semináře se zúčastnilo 57 odborníků z výrobních závodů, dodavatelských firem, univerzit a výzkumných institucí. Na slavnostním zahájení konference a semináře vystoupil pan Ing. Petr Beránek, předseda České sklářské společnosti, který zdůraznil nutnost výzkumu a jeho přenos do praxe. Pan děkan fakulty strojní profesor Petr Lenfeld pozdravil účastníky a popřál sklářům mnoho zdaru.

Konferenci podpořily firmy Nadace Preciosa, Institut průmyslového inženýrství, s.r.o., Liberec, Crystalex a.s., Nový Bor, Ústav fyziky materiálů, Akademie věd ČR, Praha, Nicolet CZ, s. r. o., Praha a mediálním partnerem konference byl odborný časopis Sklář a keramik. Organizátoři všem tímto děkují, jejich příspěvek umožnil vyrovnaný rozpočet konference.

Konference a seminář byly pozitivně hodnoceny účastníky v jejich průběhu. Atmosféra obou akcí byla přátelská a odborně na velmi dobré úrovni. Akce splnila svůj účel, podařilo se naplnit její programové a odborné i společenské cíle. Z pohledu účastníků je možné si přát vyšší účast, ale je to asi otázka dlouhodobého zájmu odborníku z ČR a především ze zahraničí o tyto akce. V každém případě se ukazuje, že konference je životaschopná, a to především díky tradici a vysoké úrovni konferencí předcházejících.

Představu o odborné náplni konference je možné získat z následujícího přehledu referátů:

 • Gesslein, J. What are the future requirements for glass conditioning systems? (HORN Glass Industries, Germany)
 • Hotař, V. Průmysl 4.0 ve sklářském průmyslu a technologie 3D tisku ze skla (TU v Liberci)
 • Jirman, M. Využití internetu věcí ve sklářství (Institut průmyslového inženýrství, Liberec)
 • Jirman, P. Pojem ideálnosti v konstrukci sklářských strojů (Institut kreativity a inovací, Liberec)
 • Starý, M. Nová technologie opracování povrchu skla kompozitním kartáčem s diamantovým brusivem (TU v Liberci)
 • Kovář, M. Vývoj sekce myčky pro odstranění antireflexní vrstvy (Benteler Maschinenbau, Liberec)             
 • Horák, M. Optimalizace konstrukce sonotrody pro vrtání skla ultrazvukem (TU v Liberci)
 • Matúšek, O. Možnosti detekce bortů plaveného skla na výrobní lince (TU v Liberci)
 • Matoušek, I. Příspěvek k problematice reologického chování skloviny (TD-IS, Plzeň)
 • Kořenský, J. Je užitkový křišťál (PbO-LCG) pro spotřebitele rizikový? (Jablonec nad Nisou)
 • Zýka, J. Vlastnosti nové Ni-Cr-W-C slitiny vhodné pro použití v prostředí tekuté skloviny (UJP Praha)
 • Sklenička, V. Creep properties of selected cast superalloys for glass industry (IPM AV ČR)
 • Hotař, A. Korozní odolnost slitin na bázi niklu a slitin na bázi kobaltu v sodnovápenaté sklovině (TU v Liberci)
 • Voleský, L. Studium degradace ZrO vrstev exponovaných v tekutém olovu (TU v Liberci)

Sborník rozšířených abstraktů a fotografie z konference a semináře lze nalézt na stránkách: www.ksr.tul.cz/konference

Za přípravný výbor konference a semináře Vlastimil Hotař

 

 

Provozuje: ASKPCR logo

Asociace je členem: Glass AllianceSPCR logo